Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2019 ROKU

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja
na 2019 rok

1.

Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach
40-172 Katowice
ul. Grabowa 3c

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej
z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa

13 000 zł

2.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych
43-155 Bieruń
ul. Turystyczna 1

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia
w zakresie pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej
w punkcie wydawania żywności

50 000 zł

                                                                                                                         SUMA:

63 000 zł

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45749

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl