Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2003  RSS

XII/12/2003
2009-05-16

W sprawie: zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej

XII/11/2003
2009-05-16

W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/20/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12 grudnia 2002 roku

XII/10/2003
2009-05-16

W sprawie: zmian w budżecie

XII/9/2003
2009-05-16

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim SA.

XII/8/2003
2009-05-16

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań pieniężnych

XII/7/2003
2009-05-16

W sprawie: przystąpienia do porozumienia z gminami Chełmek, Miedźna i Lędziny w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu czterech Gmin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach-Janowie przy ul. Zamkowej i Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach przy ul. Lompy 17

XII/6/2003
2009-05-16

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

XII/5/2003
2009-05-16

W sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

XII/4/2003
2009-05-16

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bieruń

XII/3/2003
2009-05-16

W sprawie: przystąpienia do porozumienia

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >