Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2005  RSS

B/183/2005
2009-05-21

W sprawie: zmian budżetu.

B/182/2005
2009-05-21

W sprawie: zmian budżetu na 2005 rok.

B/181/2005
2009-05-21

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2006 roku.

B/180/2005
2009-05-21

W sprawie: ustalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul. Soleckiej oraz regulaminów uzytkowania dla Domów Przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i ul. Krakowskiej w Bieruniu.

B/179/2005
2009-05-21

W sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu."

B/178/2005
2009-05-21

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.

B/177/2005
2009-05-21

W sprawie: użyczenia zbiornika wodnego na terenie "portu" w Bijasowicach o pow. 2,00 ha na okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2008r.

B/176/2005
2009-05-21

W sprawie: użyczenia zbiornika wodnego Łysina.

B/175/2005
2009-05-21

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000,- zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

B/174/2005
2009-05-21

W sprawie: zmian budżetu na 2005 rok.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >