Today is 22 February 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2004  RSS

B/154/2004
2009-04-01

W sprawie: przekazania nakładów poniesionych na zadaniu pn.: „budowa chodnika przy ul. Turystycznej w Bieruniu” do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

B/153/2004
2009-04-01

W sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia gabinetu higieny szkolnej dla Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

B/152/2004
2009-04-01

W sprawie: sprzedaży niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej sprzętu medycznego oraz wyposażenia będącego własnością gminy.

B/151/2004
2009-03-26

W sprawie: oddania w dalszą dzierżawę sprzętu medycznego i wyposażenia będącego własnością gminy Bieruń niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

B/150/2004
2009-03-26

W sprawie: zmian budżetu

B/149/2004
2009-03-26

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2005 roku

B/148/2004
2009-03-26

W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części miasta obejmującej miejscowość, która w urzędowym wykazie nazw miejscowości w Polsce nosi nazwę Nowy Bieruń w celu przywrócenia tej miejscowości historycznej nazwy Bieruń Nowy.

B/147/2004
2009-03-26

w sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń w szkołachockwave-fla

B/146/2004
2009-03-26

W sprawie: zmian budżetu na 2004 rok

B/145/2004
2009-03-26

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 700.000,- zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >