Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2003  RSS

B/112/2003
2009-02-12

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2004 rokuustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2004 roku

B/111/2003
2009-02-12

w sprawie zmian budetu

B/110/2003
2009-02-12

w sprawie powołania komisji do dokonanie inwentaryzacji paliwa na dzień 31.12.2003 r. w samochodach służbowych

B/109/2003
2009-02-12

w sprawie powołania komisji przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r. materiałów budowlanych i reprezentacyjnych.

B/108/2003
2009-02-12

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r.

B/107/2003
2009-02-12

w sprawie powołania komisji do dokonania spisu z natury gotówki, znaków skarbowych, weksli, czeków, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych znajdujących się w kasie Urzędu wg stanu na dzień 31.12.2003 r.

B/106/2003
2009-02-12

w sprawie zmian budżetu

B/105/2003
2009-02-12

W sprawie: przygotowywania i przekazywania informacji do miejskich serwisów internetowych

B/104/2003
2009-02-12

w sprawie zmian budżetu

B/103/2003
2009-02-12

W sprawie: przygotowywania i przekazywania informacji do miejskich serwisów internetowych

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >