Today is 22 February 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Konkursy - Wolontariat  RSS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 26.01.2009 r.
2009-02-04

Na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XI/8/2008 Rady Miasta Bierunia z dnia 27.11.2008r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2009r. Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie n/w zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wspieranie ich realizacji.

Wyniki otwartego konkursu - 2008
2009-02-04

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Bierunia w dniu 16.01.2008 r.

< Poprzednia | 1 | Następna >