Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2010  RSS

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu
2010-12-07

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.373.462 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Bieruń.

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wielołetniej prognozy
2010-12-07

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie uchwały w sprawie wielołetniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020.

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
2010-12-07

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

Opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
2010-09-17

W sprawie: opinii   o   przedłożonej   przez   Burmistrza   Miasta   Bierunia   informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu
2010-09-14

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego w wysokości 4.900.000 zł.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki
2010-09-14

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.890.000 zł.

Opinia o przedłożenym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.
2010-04-14

W sprawie: opinii o przedłożenym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu a wykonania budżetu za 2009 rok.

< Poprzednia | 1 | Następna >