Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Rodzina Trzy Plus  RSS

PROGRAM „RODZINA TRZY PLUS"
2013-03-06

PROGRAM „RODZINA TRZY PLUS"
Zachęcamy bieruńskie rodziny do zapoznania się i korzystania z programu „Rodzina Trzy Plus" umożliwiającego zniżki na korzystanie z obiektów sportowych oraz udział w płatnych imprezach kulturalnych i edukacyjnych na terenie miasta.

Program skierowany jest do:

  • rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Bierunia, składających się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wielu do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje;
  • rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Bierunia, prawnie opiekujących się dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej;
  • podopiecznych świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez MOPS w Bieruniu

W ramach programu

  • zakup biletów wstępu na miejskie obiekty sportowe z 50% zniżką
  • zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne gminy z 50% zniżką

W ramach programu „Rodzina Trzy Plus" gmina nawiąże współpracę z innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi z terenu Bierunia w celu jak najszerszego objęcia systemem ulg i promocji rodziny wielodzietne.

Wszyscy zainteresowani programem uzyskają specjalną kartę pozwalającą na korzystanie z powyższych ulg. Można ją otrzymać na wniosek rodzica/prawnego opiekuna (wypełniony formularz) złożony w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Uchwała Rady Miejskie

Zarządzenie Burmistrza


Wniosek o wydanie karty

Opracował tekst: Anna Bociek
Opublikował: Dawid Bednarczyk