Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2013  RSS

III/6/2013
2013-04-08

W sprawie: zmian w uchwale nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

III/5/2013
2013-04-08

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

III/4/2013
2013-04-08

W sprawie zmian w uchwale nr XVI/5/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III/3/2013
2013-04-08

W sprawie zmian w uchwale nr XV/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III/2/2013
2013-04-08

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

III/1/2013
2013-04-08

W sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

II/6/2013
2013-03-06

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

II/5/2013
2013-03-06

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

II/4/2013
2013-03-06

W sprawie: zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

II/3/2013
2013-03-06

W sprawie podziału gminy Bieruń na stałe obwody głosowania

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | Następna >