Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2013  RSS

B.0050.076.2013
2013-04-02

w sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym".

B.0050.075.2013
2013-04-02

W sprawie wydzierżawienia gruntu będącego własnością gminy Bieruń

B.0050.074.2013
2013-04-02

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

B.0050.073.2013
2013-04-02

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

B.0050.072.2012
2013-03-29

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

B.0050.071.2013
2013-03-28

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

B.0050.070.2013
2013-03-28

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wałach rzeki Mlecznej w Bieruniu".

B.0050.069.2013
2013-04-02

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

B.0050.068.2013
2013-03-27

W sprawie: ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

B.0050.067.2013
2013-03-27

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości w tym lokali użytkowych
będących własnością gminy Bieruń.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >