Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2012  RSS

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
2012-12-21

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2028
2012-12-21

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projektów uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2013-2028

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu
2012-12-21

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie na rok 2013

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki
2012-11-21

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
2012-09-18

W sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu
2012-09-17

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu w kwocie 5.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Opinia w sprawie Uchwały Nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu
2012-07-23

W sprawie: Uchwały Nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

Opinia w sprawie Uchwały Nr VII/1/2O12 Rady Miejskiej
2012-07-23

W sprawie: Uchwały Nr V1I/1/2O12 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

Opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011
2012-04-23

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

< Poprzednia | 1 | Następna >