Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2011  RSS

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
2011-12-01

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem

Opinia o przedłożonym projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2011-12-01

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.256.989 zł
2011-12-01

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.256.989 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Bieruń

Opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki
2011-11-28

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 885 800 zł.

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Maista Bierunia informacji
2011-09-22

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Maista Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu
2011-09-22

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu w kwocie 3.500.000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdania...
2011-05-04

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6 231 925 zł.
2011-02-24

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6 231 925 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Miasta Bierunia.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia
2011-02-24

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

< Poprzednia | 1 | Następna >