Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2011  RSS

XIV/9/2011
2011-12-29

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014.

XIV/8/2011
2011-12-29

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizm, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012.

XIV/7/2011
2011-12-29

W sprawie: zmiany uchwały Nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 3 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, zmienionej uchwałą Nr VIII/1/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 września 2006 r.

XIV/6/2011
2011-12-29

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok.

XIV/5/2011
2011-12-29

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

XIV/4/2011
2011-12-29

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

XIV/3/2011
2011-12-29

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

XIV/2/2011
2011-12-29

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2012 rok

XIV/1/2011
2011-12-29

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012–2021

XIII/17/2011
2011-12-06

W sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >