Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2011  RSS

B.0050.347.2011
2012-01-05

W sprawie: procedury postępowania z otrzymaną pomocą rzeczową oraz jej dystrybucją w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w gminie Bieruń.

B.0050.346.2011
2012-01-05

w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w latach 2012-2014.

B.0050.345.2011
2012-01-05

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na zieleń przydomową w roku 2012.

B.0050.344.2011
2012-01-05

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w latach 2012-2014.

B.0050.343.2011
2012-01-05

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

B.0050.342.2011
2012-01-05

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, rekreacyjnej oraz z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w latach 2012-2014.

B.0050.341.2011
2012-01-05

W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

B.0050.340.2011
2012-01-09

W sprawie: zmiany planów finansowych na 2011 rok

B.0050.339.2011
2012-01-09

W sprawie: zmian budżetu

B.0050.338.2011
2012-01-02

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem nieruchomości (lokali użytkowych) będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >