Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Organizacje pozarządowe  RSS

Naboru kandydatów na członka komisji konkursowej
2013-03-25

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz Uchwały nr XVI/13/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia  29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2013 rok.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013r.
2013-03-04

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVI/13/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
29.11.2012 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2013 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie n/w zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wspieranie ich realizacji.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI...
2012-09-07

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI NA 2013 ROK.

KONSULTACJE SPOŁECZNE - organizacje pozarządowe
2012-08-07

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w terminie 14.08.2012r. - 20.08.2012r. można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

Działanie na rzecz mieszkańców Miasta Bierunia
2011-09-22

OGŁOSZENIE
W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ofertą Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
2011-09-20

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Konsultacje społeczne
2011-09-07

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w terminie 08.09.2011 r. - 13.09.2011 r. można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi...
2011-03-24

W sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi...

Protokół z przeprowadzenia konsultacji
2011-03-23

Protokół z przeprowadzenia konsultacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok

Konsultacje Społeczne
2011-02-11

Informuję, że w terminie od 15 do 21 lutego br. do godz. 15:30 można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok.

< Poprzednia | 1 | 2 | Następna >