Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2010  RSS

XIII/3/2010
2011-01-03

W sprawie: zmian budżetu

XIII/2/2010
2011-01-03

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

XIII/1/2010
2011-01-03

W sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ( Alkoholizm, Narkomania ) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

XII/2/2010
2010-12-20

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia

XII/1/2010
2010-12-20

W sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

XI/4/2010
2010-12-07

W sprawie: wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej

XI/3/2010
2010-12-07

W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

XI/2/2010
2010-12-07

W sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

XI/1/2010
2010-12-07

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

X22010
2010-11-22

W sprawie: zmian budżetu

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >