Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Wolontariat  RSS

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2012-03-06

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
2012-01-19

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIV/6/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia  21.12.2011 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie n/w zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wspieranie ich realizacji.

Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2011-05-31

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały IV/7/2011 Rady Miasta Bierunia z dnia  31.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie n/w zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wspieranie ich realizacji.

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
2011-05-30

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2010-03-24

WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

< Poprzednia | 1 | Następna >