Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2010  RSS

B-0151/308/2010
2010-12-31

W sprawie: ustalenia Zakładowego Planu Kont

B-0151/307/2010
2010-12-31

w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok

B-0151/306/2010
2010-12-31

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/305/2010
2010-12-31

W sprawie: zmian budżetu na 2010 rok

B-0151/304/2010
2010-12-31

W sprawie odwołania Pana Jana Podleśnego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza

B-0151/303/2010
2010-12-31

W sprawie: ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 roku.

B-0151/302/2010
2010-12-31

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem nieruchomości (lokali użytkowych) będących własnością Gminy Bieruń administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2011 roku.

B-0151/300/2010
2010-12-31

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w latach 2011 – 2013.

B-0151/299/2010
2010-12-31

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe w latach 2011 – 2013.

B-0151/298/2010
2010-12-31

W sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego przy ul. Chemików 37.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >