Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2009  RSS

Opinia o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej
2009-12-10

W sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Miasta Bierunia, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Opinia o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej
2009-12-10

w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Miasta Bierunia, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu
2009-12-10

w sprawie: opinii   o   możliwości   sfinansowania   deficytu   w   kwocie   7.453.472   zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Miasta Bierunia.

 

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały
2009-12-10

W sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

< Poprzednia | 1 | Następna >