Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Wydział Gospodarki Komunalnej  RSS

GK I
2009-05-28

Wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych

GK II
2009-05-28

Uzgodnienie rozkładów jazdy przewozów regularnych

GK III
2009-05-28

Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

GK IV
2009-05-28

Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu

GK VII
2009-05-28

Wydanie duplikatu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

GK IX
2009-05-29

Wydanie zezwolenia na przebudowę/budowę zjazdu z drogi gminnej

GK X
2009-05-29

Zezwolenie na lokowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową ( reklamy itp.)

GK XI
2009-06-03

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem lub ochroną dróg.

GK XII
2009-06-03

Wniosek o przydział mieszkania

GK XIII
2009-06-03

Zawarcie umowy najmu lokalu

GK XIV
2009-06-04

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

GK XV
2009-06-04

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

GK XVI
2009-06-04

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie : opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

CEIDG - 1
2011-07-01

Wniosek o wpis, zmianę, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej.

XVIII
2012-01-06

Zgłaszam udział w losowaniu miejsca handlowego w czasie odpustu Św. Walentego w Bieruniu

GK XIX
2012-07-25

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

GK XIX
2012-08-08

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

< Poprzednia | 1 | Następna >