Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Wydział Spraw Obywatelskich  RSS

SO XX
2009-04-14

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

SO XIX
2009-04-14

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

SO XVIII
2009-04-14

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

SO XVII
2009-04-14

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych

SO XVI
2009-04-14

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące

SO XV
2009-04-14

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Bierunia.

SO XIV
2009-04-14

Udostępnienie danych osobowych osób zameldowanych na terenie Bierunia

SO XIII
2009-04-14

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące

SO XII
2009-04-14

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące

SO XI
2009-04-14

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

< Poprzednia | 1 | 2 | Następna >