Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Referat Podatków i Opłat Lokalnych  RSS

FNP I
2009-04-02
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
FNP II
2009-04-02

Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego

FNP III
2009-04-09

Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości,  leśny i  od środków transportowych.

FNP IV
2009-04-09

Korekta podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego

FNP IX
2009-04-15

Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

FNP V
2009-04-15

Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku

FNP VI
2009-04-15

Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

FNP VII
2009-04-15

Podatek od nieruchomości, rolny lub leśny odwołania i zażalenia

FNP VIII
2009-04-15

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne)

FNP X
2009-04-15

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

FNP XI
2009-04-15

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

FNP XII
2009-04-16

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne)

FNP XIII
2009-04-16

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

< Poprzednia | 1 | Następna >