Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2009  RSS

XI/1/2009
2009-12-28

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2010 rok.

X/13/2009
2009-12-10

W sprawie: zmian budżetu

X/12/2009
2009-12-10

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2010 rok.

X/11/2009
2009-12-10

w sprawie: wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bieruń

X/10/2009
2009-12-10

.

X/9/2009
2009-12-10

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy
Bieruń zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji na okres 3 lat.

X/8/2009
2009-12-10

W sprawie: zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia

X/7/2009
2009-12-10

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

X/6/2009
2009-12-10

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu,
stanowiących własność Gminy Bieruń.

X/5/2009
2009-12-10

W sprawie: opłaty od posiadania psów

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >