Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2008  RSS

XII/8/2008
2009-05-07

W sprawie: wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 10 grudnia 2008 r.

XII/7/2008
2009-05-07

W sprawie: wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 8 września 2008 r., w związku ze stanowiskiem Wojewody Śląskiego z dnia 25.11.2008 r. oraz wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 9 grudnia 2008r.

XII/6/2008
2009-05-07

W sprawie: zmian budżetu

XII/5/2008
2009-05-07

W sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Bierunia na sztandarze Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału w Bieruniu

XII/4/2008
2009-05-07

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń.

XII/3/2008
2009-05-07

W sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu.

XII/2/2008
2009-05-07

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

XII/1/2008
2009-05-07

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2009 rok.

XI/10/2008
2009-02-26

W sprawie: zmian budżetu

XI/9/2008
2009-02-26

W sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >