Today is 22 February 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2007  RSS

XII/5/2007
2009-05-20

W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/8/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.11.2007 r.

XII/4/2007
2009-05-20

W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości zbudowanej budynkiem, położonej w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1, stanowiącej własność Gminy Bieruń na okres 5 lat.

XII/3/2007
2009-05-20

W sprawie: przyjęcie programu zdrowotnego dot. "Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych" na lata 2008 - 2009.

XII/2/2007
2009-05-20

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizm, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.

XII/1/2007
2009-05-20

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2008 rok.

XI/14/2007
2009-05-20

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń.

XI/13/2007
2009-05-20

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

XI/12/2007
2009-05-20

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu, na okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

XI/11/2007
2009-05-20

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2008 rok

XI/10/2007
2009-05-20

W sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >