Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2006  RSS

XII/9/2006
2009-05-20

W sprawie: uzupełnienia Uchwały Nr XI/2/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 5.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2007 roku

XII/8/2006
2009-05-20

W sprawie: zmian budżetu

XII/7/2006
2009-05-20

W sprawie: wyrażenia zgody na zwieranie porozumień pomiędzy miastem Bieruń, a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej na każdego wychowanka uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego poza miastem Bieruń

XII/6/2006
2009-05-20

W sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałej Rady

XII/5/2006
2009-05-20

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizm, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007.

XII/4/2006
2009-05-20

W sprawie: ustalenia zasad sprzedaży garaży stanowiących własność Gminy Bieruń

XII/3/2006
2009-05-20

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń

XII/2/2006
2009-05-20

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

XII/1/2006
2009-05-20

W sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu, na okres 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

XI/7/2006
2009-05-20

W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2007 roku

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >