Today is 22 February 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2004  RSS

XII/3/2004
2009-05-18

W sprawie: wniesienia przez Gminę Bieruń aportu do Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.

XII/2/2004
2009-05-18

W sprawie: zmian budżetu

XII/1/2004
2009-05-18

W sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.

XI/15/2004
2009-05-18

W sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Bieruń w ramach pomocy de minimis

XI/14/2004
2009-05-18

W sprawie: zmian budżetu

XI/13/2004
2009-05-18

W sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XI/12/2004
2009-05-18

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005.

XI/11/2004
2009-05-18

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

XI/10/2004
2009-05-18

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

XI/9/2004
2009-05-18

W sprawie: dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla grupy indywidualnych odbiorców na terenie Gminy Bieruń

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >