Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2009  RSS

B-0151/247/2009
2010-01-05

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/246/2009
2009-12-28

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym

B-0151/245/2009
2009-12-28

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu paliwa w samochodach służbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B-0151/244/2009
2009-12-28

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu.

B-0151/243/2009
2009-12-28

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i ustalenia stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązań, pożyczek i kredytów oraz innych aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury.

B-0151/242/2009
2009-12-28

W sprawie: zmian budżetu na 2009 rok

B-0151/241/2009
2009-12-28

W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół.

B-0151/240/2009
2009-12-28

W sprawie: ustalenia wysokości  bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych

B-0151/239/2009
2009-12-18

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja obiegu dokumentów UM Bieruń wraz z zakupem dodatkowych licencji.”

B-0151/238/2009
2009-12-18

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ulicy – wybór wykonawcy robót.”

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >