Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2008  RSS

B-0151/193/08
2009-04-23

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/192/08
2009-04-23

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy rolniczej w latach 2009-2011

B-0151/191/08
2009-04-23

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości bedących włanością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy w 2009 r.

B-0151/190/08
2009-04-23

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Bieruń, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 9 lat w drodze przetargu nieograniczonego.

B-0151/189/08
2009-04-23

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

B-0151/188/08
2009-04-23

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2009 roku.

B-0151/187/08
2009-04-23

W sprawie: zmian budżetu na 2008 rok

B-0151/186/08
2009-04-23

W sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Bieruniu przy ul. Soleckiej oraz cen za usługi świadczone w Domach Przedpogrzebowych w Bieruniu przy ul. Krakowskiej i ul. Soleckiej

B-0151/185/08
2009-04-23

W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością gminy Bieruń w 2008 roku

B-0151/184/08
2009-04-23

W sprawie: zmian budżetu

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >