Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2007  RSS

B-0151/213/07
2009-04-02

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych po byłym PGR przy ul. Sadowej w Bieruniu

B-0151/212/07
2009-04-02

W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr B-151/171/2006 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10.10.2006 r.

B-0151/211/07
2009-04-02

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/209/07
2009-04-02

W sprawie: użyczenia starorzecza rzeki Wisły w Czarnuchowicach stanowiącego własność Gminy Bieruń.

B-0151/208/07
2009-04-02

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokoniania spisu z natury srodków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.

B-0151/207/07
2009-04-02

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokoniania spisu paliwa w samochodach słożbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B-0151/206/07
2009-04-02

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania znajdujących sie w kasie Urzędu.

B-0151/205/07
2009-04-01

W sprawie: przeprowadzenia inwertaryzacji i ustalenia stanu srodków pienięznych na rachunkach bankowych, stan należności i zobowiązań, pożyczek i kredytow oraz innych aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu natury.

B-0151/204/07
2009-04-01

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/203/07
2009-04-01

W sprawie: zmian do regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >