Today is 22 February 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2006  RSS

B-0151/234/2006
2009-05-21

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 300.000,00 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

B-0151/233/2006
2009-05-21

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/232/2006
2009-05-21

W sprawie: zmian budżetu na 2006 rok

B-0151/231/2006
2009-05-21

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2007 roku

B-0151/230/2006
2009-05-21

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.

B-0151/229/2006
2009-05-21

W sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń w szkołach.

B-0151/228/2006
2009-05-21

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i ustalenia stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązań, pożyczek i kredytów oraz innych aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury.

B-0151/227/2006
2009-05-21

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu paliwa w samochodach służbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B-0151/226/2006
2009-05-21

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, znaków skarbowych, weksli, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych znajdujących się w kasie Urzędu.

B-0151/225/2006
2009-05-21

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń – rejon Bierunia Starego”.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >