Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

za 2008 rok  RSS

Informacja na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych
2009-05-27

a)      Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,

acrobatpobierz

b)      Kwotę zobowiązań,

acrobatpobierz

c)       Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst,

acrobatpobierz

d)      Wykaz udzielonych poręczeń  i gwarancji - NIE UDZIELONO

e)      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,

acrobatpobierz

acrobatpobierz

f)       Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

acrobatpobierz

Opracował tekst: Sylwia Krenzel
Opublikował: Dawid Bednarczyk

Modyfikacje artykułu